חינוך חברתי ברמון

ערך חודש חשוון הוא "מעורבות חברתית" -המעורבות החברתית מוגדרת על פני רצף הנע מערנות לסובב דרך השתתפות ושיתוף לעבר עשייה למען האחר/ הסביבה.

בזיקה לערך החודש אנו מקיימים בחירות למועצת תלמידים, הבחירות למועצת תלמידים מזמנות לילדים התנסות באזרחות פעילה ומעורבות בחיי בית הספר. העבודה החינוכית שנעשית סביב מועצת התלמידים כוללת חשיבה עם כל התלמידים על מנהיגות, יצוג ודמוקרטיה במהלך החודש נחשפו התלמידים לתכנים אלו. התלמידים למדו כיצד לכתוב מצע ומהי תעמולת בחירות הוגנת ולאחר מכן ערכו קמפיין לקראת הבחירות. 

בתהליך הבחירות השתתפו תלמידי כיתות ד' – ו'. מכל כיתה נבחרו 2 נציגים בן ובת, אשר יקחו חלק במועצת התלמידים.

זו הזדמנות להודות לכל התלמידים שהשתתפו בבחירות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת