אסטרונומיה ברמון

אחרי חנוכה אנחנו פותחים את חודש רמון.
השלב הראשון בחידון האסטרונומיה לכיתות ג-ד
ולכתות ה-ו יתקיים ביום שישי 3.1

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות