זמני צלצולים

 

        08:50 – 08:00 – שעור ראשון

       09:40 – 08:50 – שעור שני

         09:50 – 09:40 – ארוחת עשר בכיתות

         10:10 – 09:50 – הפסקה

         11:00 – 10:10 – שעור שלישי

         11:45 – 11:00 – שעור רביעי

         12:00 – 11:45 – הפסקה

         12:45 – 12:00 – שעור חמישי

         13:30 – 12:45 – שעור שישי

         14:15 – 13:30 – שעור שביעי

         15:00 – 14:15 – שעור שמיני

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות