קורונה עדכונים והנחיות

חלק זה נעדכן בהנחיות ומידע בכל הקשור לנגיף הקורונה, בתקווה שיהיה לעזר וייתן מענה לדילמות והתלבטויות

 חלק זה יתעדכן מעת לעת על פי הצורך 

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת